Stackars kränkta barn

I söndags läste jag DN och blev lite allmänt förbannad.

Det är BEO, barn- och elevombudet, som skriver om stackars kränkta barn i skolan. De har blivit “allvarligt kränkta” av sina respektive lärare. Hon tar upp två fall, som hon anser att domstolarna har dömt felaktigt.

Det ena fallet handlar om en elev i årskurs sex som under ett matteprov satt och filade med sin linjal mot bänken, vilket störde hela resten av klassen. Läraren bad eleven sluta flera gånger, det gjorde inte eleven, och till slut tog läraren tag om elevens handleder och drog ut eleven från klassrummet. Eleven ska ha fått märken på kroppen. Enligt den upprörda BEO blir märkena “efter en tid blåa”. Blåmärken. Hopp.

Och så säger BEO:

Eleven är, som det kallas, utåtagerande. Senare konstateras att han har en funktionsnedsättning.

Jahaaaa, men dåså. Då är det ju okej. För då kan han ju inte rå för vad han gör. Då har han ju absolut noll ansvar. Dåså. Då är det ju synd om honom.

Det andra fallet är en sjuårig elev som efter en sagostund satt och störde genom att upprepa ord från en sagostund (“blä, blä, blä”). Läraren bad dem sluta. Det gjorde de inte. Läraren sa till på skarpen. Läraren tog tag i eleven och vände honom för att sätta honom till rätta i bänken. Eleven spottade läraren i ansiktet. Läraren slog eleven med öppen hand.

Men det ska sägas, BEO beskriver det inte så. BEO gör om det hela till:

Eleven blev arg, sträckte ut tungan och blåste till.

Seriöst? Som om saliv bara råkade komma ut för att ungen sträckte ut tungan, och det var inte alls meningen.

Och sedan är hon allmänt upprörd över att domstolen dömer läraren för ringa misshandel, men att kränkningen var ringa så den inte ger rätt till skadestånd. Vem driver frågan om huruvida läraren, som blev spottad i ansiktet, borde få skadestånd? Ingen.

BEO avslutar med:

Barn ska vara okränkbara, det är något absolut.

Jag blir så jävla trött på detta daltande. BEO säger själv att hon är “medveten om att det kan vara stökigt i många skolor”, och att det kan påverka kunskapsresultaten (kan? really?). Att det är svårt att hålla lugn och ro, att lärarna inte vet om och när de får ingripa. Att det är huvudmännen för skolan som ansvarar för att stödja lärarna och ge “förutsättningar för en undervisning som inte störs av oro i klassen”.

Men hon har inte ett enda förslag.

Jag undrar, när läraren upprepade gånger har bett en elev sluta med ett visst beteende, och eleven ändå inte slutar, vad har man då att välja på? Skamvrån är sedan länge borttagen, likaså kvarsittningar. Det skulle väl också innebära kränkningar av det okränkbara barnet. Att skicka ut eleven får man göra, men jag gissar på att det i BEOs åsikt endast får göras om barnet går ut självmant vid uppmaning. På något sätt har jag svårt att tro att barnet som redan ignorerat uppmaningar om att sluta med ett visst beteende, plötsligt skulle bli ett fromt lamm som följer en sådan uppmaning. Då tycker jag att läraren har all rätt i världen att ta tag i barnet och ta ut det.

För vem skyddar de andra barnen? Hur kommer det sig att de som sköter sig inte får någon som helst förståelse? De som får sämre betyg i skolan för att lärarna måste ägna hela sin tid åt att försöka styra de bråkiga eleverna? Varför anses inte de bli kränkta? Varför anses inte läraren som blir spottad i ansiktet bli kränkt? Varför är det bara de bråkiga barnen som ska vara “okränkbara”?

Och ärligt talat, vilka föräldrar är det som driver dessa mål till domstol? Varför kan inte dessa föräldrar sätta gränser, varför har de inte lärt sina sjuåringar att man inte spottar någon i ansiktet? Varför har de inte fått sina ungar att fatta att man lyssnar på sina lärare?

Nej, barn ska inte misshandlas i skolan – varken av lärare eller andra barn (vilket är vanligare – över 60% av 1300 anmälningar enligt BEO i artikeln, om nu de andra 40% var skolpersonal). Jag tycker att en örfil är för mycket (men som domstolen tycker jag att det är en ringa kränkning och dessutom utlöst av motpartens beteende, så nej, inget skadestånd). Men att lyfta ut en elev som stör hela resten av klassen med sitt beteende, det är något jag alltid kommer ställa mig bakom.

Kommentera!

Post Navigation