Tenterande och tentator

Så var man i den där trevliga post-tenta-ledigheten igen. Mest trevligt – lite finns ju funderingarna på “Varför skrev jag det där idiotiska svaret på den frågan?” och “Jag vill ha tentaresultatet nuuuu”, men det har inte gått lång tid nog att börja sitta och med viss besatthet förnya Studentportalen i väntan på något resultat, så än kan jag lägga det åt sidan.

Tentan var en bra tenta. Utom att drygt 40% av den var FoF (Fluff och Fånigheter eller Förhållningssätt och Folkhälsa, beroende på vem man frågar [pappa och jag står för den första tolkningen, FoF-ansvariga för den andra]). Jag förstår fortfarande inte hur det är möjligt att läkarutbildningens ledning tycker att det är vettigt att vi kan ta oss igenom utbildningen på att få full pott på FoF-frågorna och kunna lite ströfrågor av medicinen och ortopedin. Hur är det bra?

Exempel: 2 poäng för att kunna patofysiologin bakom membranös glomerulonefrit. 9 poäng (!) för att kunna definiera och ge exempel på primär, sekundär och tertiär prevention. Vilket känns mest relevant för att jag ska bli doktor?

Det var också väldigt mycket lungcancer.  Hela FoF-fallet handlade om lungcancerprevention och rökning/radon, medicinfallet hade lite ödem och njurar och hjärta men slutade i lungcancer, och i ortopedifallet var tyngden på skelettmetastaser, men det var en lungcancer som låg bakom. Man undrar lite om de hade pratat med varandra när de skrev fallen, eller om det snarare var just det de inte gjorde.

Vi får se hur det gick. Det var min mest ostressade tenta hittills. Klarar jag inte den här tentan så klarar jag nästa; det har varit bra T9-tentor de senaste åren. Klart att det vore skönt att lägga det bakom sig, som alltid, men det vore inte jordens undergång.

Igår var jag tentator för T2. De har ju en skriftlig och en praktisk, och KlinFys hade några stationer där vi testade studenterna i hjärt- eller lungstatus, eller blodtryck. Det var, som alltid, mycket varierande kunskapsnivåer, medan nervositetsnivån (hög!) var mer konstant. Jag kommer ihåg det där, det var riktigt jobbigt. Det var jobbigare på T1 och T2 inför praktiska än det var inför T9:s OSCE. Vet inte varför, men T2 är väldigt mycket och väldigt brett, och mycket är svårt. Och man vill inte göra bort sig.

Det är roligt att vara tentator, framför allt när det kommer in någon som verkligen har läst på och kan det de ska. Det var ett par sådana igår (och dem berömde jag och E, som var min statist), ordentligt, så att de förhoppningsvis blev lite lugnare…

Och nu är det ledigt i en dryg vecka. Städning, sortering och påbörja packning står på schemat. En månad och tre dagar tills vi får tillträde till vårt hus.

Kommentera!

Post Navigation