Det där med FoF

Dagen gryr, även om det är knappt. Inte som igår när regnet smattrade mot fönstren, men det är inte särskilt ljust för det.  Åtminstone ett ganska produktivt väder för plugg, även om det inte är så produktivt för mitt välmående. Mår alltid bättre med sol.

Dag nånting på tenta-p-schemat. Mitt kompendium är nu mer eller mindre klart – jag kan inte säga helt klart, för jag vet att jag kommer gå in och ändra och greja med det, kanske ända till en punkt där jag faktiskt skriver FoF-sidor också, den enda T3-sektion som nu saknas, och det mest eftersom jag inte vet vad det är vi ska kunna efter T3:s FoF. På flera av extentorna har det varit enorma mängder FoF vilket jag verkligen inte förstår. Att kunna FoF-kunskap utantill är inte något som kommer göra oss till bättre läkare (det kommer alltid att finnas internet när vi läser artiklar, om vi nu glömt bort vad p-värde är och hur ett t-test eller Chi2-test görs).

Kursare till mig tyckte (tycker) att de dryga 30 veckor vi läser FoF och HEL är vettigt, trots jämförelsen att nuvarande T11 har läst en (1) vecka psykiatri och en (1) vecka klinisk neurologi under hela utbildningen. Jag kan inte annat än att inte hålla med. Psykiatrin är en av de specialitéer som har svårt att få nytt blod och inte är det konstigt – först för att det är en svår och annorlunda specialité, och sedan lägger man på att det är så extremt bortprioriterat. De lärare som har hand om psykiatri och neurologi på läk i Linköping har, med all rätt, gått i taket över att de får så lite tid. Istället för att läsa de två veckor, som i sig är lite nog, av respektive ämne lade ledningen in “HEL 2” med “förbättringsarbete” för T10. För Ls del bestod detta förbättringsarbete i att hans grupp skulle utreda vad som är bäst – terapi i grupp eller ensam. Låt oss nu använda de där FoF-kunskaperna som är åh så användbara till att konstatera att det där är ett så extremt korkat “förbättringsarbete” att man blir helt mörkrädd, för nej, jag undanhåller inte vidare information om vilken sjukdom de skulle kolla på, vilket stadium patienterna befann sig i, etc. Övriga “förbättringsarbeten” var bland annat att sätta upp en whiteboard på en avdelning och fixa hjul på återvinningskärl.

Visst är det bra att vi kan läsa en vetenskaplig artikel och ha åtminstone en grundläggande förståelse för olika typer av tester. Vår undervisning om hur man pratar med patienter är en bra sak (även om det gås igenom väldigt grundligt på Strimman och genom fortsatta övningar under resten av utbildningen). Sure. Men 30 veckor motsvarar 1,5 termin av läkarprogrammet. Det är löjligt mycket. Det är korkat mycket. Ytterligare en jämförelse kan vän vara att vi får en (1) lektion i hur man gör venprovtagning. (Det föranledde i sin tur en diskussion med pojkvännen om att det borde finnas ett krav för läkarstudenter att arbeta som undersköterskor åtminstone någon sommar under programmet, för att få tillfälle att öva sig i vissa basala kunskaper som vi förutsätts kunna. Nu finns det inte det, vilket innebär att den där enda lektionen i venprovtagning ska vara tillräckligt.)

All denna irritation är helt utan att ens börja gå in på ett av de fokus vi haft den här terminen på FoF – genusperspektivet. Eller, som det en gång hette och fortfarande borde heta, kvinnoforskning. För det handlar inte om genus, det handlar om kvinnan som ett offer och mannen som ett monster. Samtliga exempel vi var tvungna att ta upp på genusseminariet handlade om hur kvinnor var förtryckta och att män stod för förtryckandet. L säger att han alltid kommer ifrån genusföreläsningar med en känsla av att vara en hemsk person, bara tack vare sitt kön. Nej, genus är en pseudovetenskap som till skillnad från alla andra vetenskaper utgår ifrån att det finns en skillnad (i vanliga fall är nollhypotesen att det inte finns någon skillnad, vilket vi också lärt oss under alla veckor av FoF), och den har nästlat sig in i varenda del av universitetsutbildning. Den är ju tvungen att vara med även i t ex juridiken, vilket kanske är vettigt så länge man pratar brott- och familjerätt, men som inte är det minsta relevant när bolagsrätt läses.

Nu när jag avreagerat mig om saken ska jag sätta mig och läsa FoF, för terminsledningen har ju till och med påpekat att “hur mycket tid någon del av terminen tagit i anspråk är inte motsvarande hur många poäng det kommer att komma på det på tentan,” vilket innebär att vi kan få väldigt, väldigt många FoF-frågor…

Kommentera!

Post Navigation