Dödshjälp, del 3: Organdonation

Fortsättning på Dödshjälp, del 1 och del 2.

I Sverige finns möjligheten att registrera sig i Donationsregistret. För alla som inte gjort det, GÖR DET, och om du har gjort det, skaffa allra helst ett donationskort att ha i plånboken så att sjukvården snabbt kan få veta om du vill donera eller inte.

I förra delen pratade jag om permanent vegetativt tillstånd och passiv dödshjälp när det gäller människor som saknar medvetande. Detta inlägg kommer gå vidare på lite samma tema, men samtidigt dra in frågan om att bli organdonator.

En person i permanent vegetativt tillstånd visar sig ha bestämt sig för att denne vill donera sina organ om så är möjligt. Då uppkommer frågan om att hålla en patient vid liv endast för att dennes organ skall kunna användas. För organdonation krävs det att patienten är hjärndöd.

Som det står på Donationsrådets hemsida:

För att en organdonation ska kunna bli möjlig måste en person avlida och konstateras död i total hjärninfarkt under pågående respiratorbehandling. Hjärtat och övriga organ blir då syresatta fast personen är död.

Så går en organdonation till, Donationsrådet

Man får hålla en patient vid liv i max 24 timmar för att utreda om organdonation är aktuellt.

En person i permanent vegetativt tillstånd är vid liv. För att kunna tillmötesgå patientens önskan om att bli organdonator kan patienten flyttas till intensivvårdsavdelningen, istället för till en avdelning där denne skall “vänta på att dö” då sonden stängs av.

Det ironiska i detta är alltså att personen i fråga mycket väl kan få bättre vård – på intensivvårdsavdelningen – för att denne vill vara donator, än denne fått om sjukvården bara beslutat att avsluta sondmatningen.

Tännsjö uppställer ett antal krav för att man skall få hålla en patient vid liv för att denne skall kunna bli organdonator:

För det första måste det kunna säkerställas att behandlingen utförs utan att patienten själv lider eller känner obehag. För det andra måste det kunna säkerställas att patienten inte i så fall, och på grund av den fortsatta behandlingen, riskerar att hamna i en form av överlevnad som är ovärdig eller plågsam för närstående.

~ s 86, Döden är förhandlingsbar

Intensivvården skall ha ett normalt innehåll, det vill säga den får inte syfta till att påskynda uppkomsten av total hjärninfarkt.

~ s 94, Döden är förhandlingsbar

Så detta blir egentligen motsatsen till dödshjälp – man arbetar för att behålla en människa vid liv, för att denne skall få uppfylla sin önskan om att hjälpa en eller flera andra människor genom organdonation. En respirator kopplas in (eller underlåts kopplas bort) för att patienten skall “få en chans” att bli hjärndöd, istället för att respiratorn kopplas bort så att denne dör av en kollaps av andning och cirkulation.

Då uppkommer frågan om människor fortfarande vill bli donatorer, när det innebär att de vårdas för att kunna bli detta redan innan de avlidit? Jag vet inte. Personligen, ja. Så länge Tännsjös krav är uppfyllda – jag vill inte lida på något sätt och jag vill inte riskera att jag kommer överleva på ett “ovärdigt” eller plågsamt sätt för mina närstående.

Fundera själva. Vad tycker ni? Om ni vill donera, hade ni varit okej med att livsuppehållande åtgärder sattes in för att era organ skulle kunna användas?

Till slut tar Tännsjö upp risken att donationsläkare går runt och “raggar” patienter som kan bli organdonatorer på andra avdelningar. Detta får givetvis inte ske – åtminstone för det enda mål att patienten skall dö och bli organdonator. Däremot ser jag inget direkt problem i att patienter, som av sina egna avdelningsläkare identifieras som möjliga donatorer, flyttas till intensivvårdsavdelningen och får vård där istället för på sin originalavdelning. Som citerat ovan, intensivvården skall ha ett normalt innehåll – inte påskynda att patienten får en total hjärninfarkt. Jag ser inte det som ett problem.

Om du vill läsa mer om donation innan du bestämmer dig kan du göra det på Donationsrådets hemsida. Till slut, min egen vilja, för jag har aldrig tvekat i frågan: Jag vill att mina organ doneras om det är möjligt.

Mina inlägg om dödshjälp:
Del 1
Del 2
Del 3
Del 4

Kommentera!

Post Navigation