Fler utbildningsplatser på läk

Läkarutbildningen och sjuksköterskeutbildningen ska få fler platser. Whoo, kanske man tänker – fler kommer in och vi slipper täcka behovet av nya läkare och sköterskor med invandrad arbetskraft.

Men.

När man pluggar på Linköpings läkarprogram blir man första dagen informerad om att under VFUn (verksamhetsförlagd undervisning) kan man bli placerad lite varstans – förutom Linköping även bland annat Jönköping, Kalmar, Västervik och Örebro. Detta för att Linköpings universitet inte är i närheten av att klara av att täcka behovet av praktikplatser. Om det inte passar är dörren där, säger ledningen och pekar. Situationen är liknande på övriga läkarutbildningar.

Snart kommer Örebros första kullar att behöva praktikplatser, vilket innebär att möjligheten för Linköpingsstudenter att åka dit kommer att försvinna. Det är också mycket möjligt att några andra platser vi är på just nu ryker. Nya platser måste hittas, både för dem och för oss. Redan som det är är det pendlingsavstånd på timmar för många. Hur långt ska vi behöva åka?

Om skolorna sedan löser problemen med praktiken under utbildningen kommer nästa flaskhals – AT:n. Som det inte finns i närheten många nog platser till. Redan som det är krävs det på de stora sjukhusen flera månaders vikariat innan man får AT. Visst kan man flytta till Norrland – men när man kommer så långt som till AT är det ganska många som har familj som kanske inte är lika pigga på att flytta, eller alls har möjlighet att flytta. Således får man gå som utexaminerad men utan läkarlicens, det vill säga underläkare, för det finns inte platser nog.

När man väl fått och gjort AT:n är det dags för specialisering med ST och det finns det givetvis ännu färre platser för.

Från år 2017 och framåt ska ytterligare 300 läkare utbildas varje år. Var ska de få plats? Eller är regeringens tanke att vi ska ha en hög utexade men icke-legitimerade läkare som springer omkring på sjukhusen, för att det är billigare? Jag måste säga att jag är nöjd med att ligga ett par år före denna enorma ökning av studenter.

Tanken är god, men den är inte genomtänkt.

Läs mer:
Läkarstudent.se: Ytterligare utökning av svensk läkarutbildning
Doktoranden: Vänta nu 2.0, har logiken ramlat ner under fötterna?

4 Thoughts on “Fler utbildningsplatser på läk

  1. Förmodligen hade det varit mer effektivt att redan i dagsläget göra något åt nämnda flaskhals i form av AT- och ST-platser får att komma till rätta med läkarbristen. Inte nog med att man hade fått ut fler specialister inom kort, utan man skulle dessutom ha ett system som är dimensionerat för att ta emot fler kandidater (alltså läkare under utbildning). Det vore ett rationellt och ansvarsfullt, för att inte säga hållbart sätt att lösa framtida rekryteringsproblem. Dessutom är det det enda sättet att faktiskt behålla kvalitén på framtidens vård. Tyvärr är det väl på tok för abstrakt för att kunna visas upp som resultat i valcirkusen som återkommer var fjärde år för att någon politiker verkligen ska våga föreslå det.

  2. Anneli on 14 September 2011 at 09:50 said:

    Kloka ord från er båda – ni borde kanske skriva till de som kom med förslaget? De har inte en aning om problemen med AT o ST?

  3. Jag har skrivit om exakt samma sak. Hela artikeln upprörde mig ordentligt.

  4. Ifall någon är intresserad så slängde jag just upp en längre text om detta på läkarstudent.se…
    http://läkarstudent.se/forum/viewtopic.php?f=48&t=1296&p=5921#p5921

Kommentera!

Post Navigation