Forskningsfusket!

Läste ut Forskningsfusket! Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin av docent Rolf Sundberg för någon månad sedan och har haft en plan på att skriva ett inlägg om den sedan dess, men det har skjutits på framtiden eftersom det tog en stund att leta fram de citat jag ville ha och göra det till ett vettigt inlägg. Forskningsfusket är helt klart en av de bättre böcker jag läst på länge. Där Matrevolutionen är riktad mot en större allmänhet märks det att Forskningsfusket är skriven av en läkare på ett ibland väldigt torrt sätt – men med fakta och hänvisningar genom hela boken blir den ändå genomgående spännande läsning. Den är oerhört läsvärd, ur en medicinskhistorisk synpunkt såväl som för den berättigade kritiken mot livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Jag hade kunnat citera mer eller mindre hela boken, men det går ju inte, så ett antal valda delar får det bli. Först, ett citat angående de kostråd USA gav ut 1977, som senare legat till grund för livsmedelsverk i västvärlden.

U.S. Dietary Goals
Kostråden sammanfattades i sex punkter:
[….] 3. Minska mängden mättat fett till ungefär 10 procent av energiintaget och balansera det med fleromättade och enkelomättade fetter, vilka vardera bör utgöra 10 procent av energiintaget.
[….] Så löd råden. Låter något bekant? Märkligt nog har WHO och västvärldens livsmedelsverk alltsedan dess hängt fast vid dessa råd till punkt och pricka. Lägg märke till siffran 10. Alltså 10 procent mättat fett. Nick Mottern [författaren till rapporten, min anmärkning] valde siffran på måfå. Inga vetenskapliga studier har vare sig före eller efter kunnat motivera varför den skulle vara 10, och inte 5 eller 40.

~ Forskningsfusket, s 150

Jämför med kostråden Livsmedelsverket har angående mättat fett.

En tidigare sektion i boken handlar om hur man helt bortser från verkligheten i sin iver att få ut sitt budskap om att kolesterol är farligt – med en presidents hjälp. President Eisenhower drabbades 1955 av en hjärtinfarkt. American Heart Association (som genom boken pekas ut som en av de drivande krafterna bakom hetsen till fett- och kolesterolskräck) använde denna hjärtinfarkt för att förklara för landets befolkning – i en radiosänd presskonferens med AHAs ordförande (tillika karadiolog) White – vad en hjärtinfarkt är och att detta orsakas av kolesterol. Budskapet upprepades två gånger om dagen i sex veckor.

Att presidenten bara någon månad innan detta inträffade hade fått uppmätt ett så lågt kolesterolvärde som 165 milligram per deciliter (4,26 mmol/l), det vill säga långt under vad som idag brukar betecknas som en risk, det berättade inte White i sina radiosändningar. 

~ Forskningsfusket, s 116

Presidenten sattes på en “kolesterolsänkande” kost med mindre fett och mer fleromättat fett – men hans kolesterolvärden började stiga kraftigt. Till slut dog han efter en serie hjärtinfarkter.

Att tro att det skulle vara någon skillnad mellan mättat fett vi själva tillverkar, till exempel i modersmjölken – och som därmed är animaliskt – och annat animaliskt fett som vi äter är förstås hur tokigt som helst.

~ Forskningsfusket, s 130

I boken Clinical Nutrition, som är en av de rekommenderade böckerna för T4 om nutrition (tyvärr…), tar man upp en studie som kallas Seven Countries som ett av bevisen för att mättat fett höjer serumkolesterolet och därmed ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar. En annan studie som tas upp är en finsk studie av mentalsjuka patienter, om denna skriver man:

In the first large-scale trial of an experimental diet, the Finnish Mental Hospital Study, over 10 000 patients in psychiatric hospitals were given a diet low in saturated fat. This led to a significant reduction in plasma cholesterol and coronary heart disease mortality.

~ Clinical Nutrition, s 273

Det låter ju kalas – studierna visar att mättat fett är farligt. Seven Countries studerade några utvalda befolkningsgrupper från sju länder som Ancel Keys, pappan till fett- och kolesterolskräcken, bestämt sig för. Varför just dessa länder och befolkningsgrupper valdes nämns inte. Enligt Keys, som tidigare hävdat att allt fett var farligt, skulle nu bara mättat fett vara farligt medan omättat och fleromättat var bra. Studien omfattade män i åldern 40-59 år och den har lett till ett stort antal publikationer. Författarna påstår bland annat att man funnit bevis för att mättat fett är skadligt genom att höja kolesterolet och dödligheten i hjärtinfarkter.

Att granska studien är svårt. Resultaten har endast publicerats som fragment. Först publicerades inte mindre än sexton artiklar som beskrev resultaten, uppdelade i olika kohorter (studerade befolkningsgrupper), i de sju länderna och gruppen från USA var uppdelad i undergrupper av järnvägsarbetare från olika bolag. Emellanåt publicerades senare resultat från endast sex av de sju länderna. Emellanåt parade man ihop holländare med finnar, som jämfördes med greker och italienare för att uppnå önskvärd statistisk signifikans. Att i efterhand bolla med data för att räkna fram et man bestämt sig för i förväg är inte en tillåten vetenskaplig metod.

Forskningsfusket, s 133

Vad gäller den finska studien är den lika ohållbar. Man bytte kosten på ett av de två mentalsjukhusen så att det mättade fettet i möjligaste mån ersattes med fleromättat (sojabönsolja), medan det andra sjukhusets patienter fick äta som vanligt. Man lät sjukhusens patienter äta på detta sätt i sex år – sedan bytte an av någon anledning diet med varandra. Varför framgår inte. Man följde förekomsten av EKG-förändringar, som ansågs tyda på hjärtinfarkt, hos patienterna på sjukhusen.  Man registrerade antalet hjärtinfarkter som inträffade. Givetvis fick man redan efter de första sex åren fram att det inträffade signifikant fler hjärtinfarkter på det sjukhus där patienterna åt som förr (fast resultaten presenterades bara för män, trots att man studerade båda könen).

Så vad har Sundberg att invända? Tja, först och främst gör man EKG-tolkningarna på två olika sätt i de olika publikationerna, där det ena sättet oftare kommer tolka ospecifika och ofarliga EKG-förändringar som en infarkt. Dessutom utfördes EKG-tolkningarna inte av en hjärtläkare eller klinisk fysiolog, utan av en långvårdsläkare. Mätningarna gjordes “i de flesta fall” minst en gång årligen. Ovanpå alltihopa ordinerades de läkemedel som är mest kända för att ge EKG-påverkan mer sällan just när kolesterolsänkningsdieten serverades.

Nu är det ju så att de flesta hjärtinfarktpatienter som blir svårt sjuka, blir inlagda på medicinavdelning och får morfin mot smärta. Om det hade inträffat infarkter på sjukhusen borde det synas i journaluppgifterna. Men några sådana uppgifter redovisades inte heller. Därför är uppgifterna om antalet infarkter totalt otillförlitliga. 

[….] Studien kan kritiseras ur många andra synvinkar. Det var inte samma patienter som studerades hela tiden. En månads inläggning räckte för att komma med, så exponeringen för kosten var mycket varierande. Dessutom fanns det mat och godis att köpa i sjukhusens kiosker, om man nu inte gillade den serverade maten, förutom det att mängden socker i maten varierade kraftigt mellan sjukhusen.

Och som om inte detta räckte. Inte heller den skillnad i hjärtinfarktförekomst som författarna hävdade fanns hos männen, var vad man kallar för statistiskt signifikant. Visserligen påstod författarna att så var fallet, men metoden man använde, ett så kallad enkelsidigt t-test, får inte användas i denna typ av studier.

Forskningsfusket, s 135-136

Om man nu ska ha motivation till att lära sig allt som vi går igenom på FoF:s statistik- och epidemiologiföreläsningar så är det här svaret – vi ska kunna läsa artiklar och konstatera när de är bullshit. Vilket är en bra grej.

Livsmedelsverket rekommenderar dock att barn dricker lättmjölk och äter lättmargarin för att byta mättat fett mot fleromättat, eftersom det finns så många bevis för att mättat fett är farligt. Eller inte.

Man kan ju också undra hur Mc Donald’s menyer kan vara förenliga med tallriksmodellen – nedanstående reklamfilm gick ju för ett par år sedan.

Om detta skriver Sundberg:

Genom skattebefriade stiftelser hjälper Mc Donald’s till att finansiera de forskarnätverk världen över som har inflytande över just de kostråden, och sättet att deklarera näringsinnehållet (som ofta finns på brickunderläggen hos dessa snabbmatsställen). I Sverige finns en stiftelse som heter Swedish Nutrition Foundation (SNF) som stöds av bland annat Mc Donald’s. Systerorganisationer till denna förklädda lobbyorganisation finns i hela världen [….] Den i särklass kanske viktigaste lobbyingorganisationen är alltså ILSI [The International Life Sciences Institute], tidigare benämnd Nutrition Foundation. Bakom detta till synes oskyldiga namn döljer sig numer ett världsomfattande samarbete mellan livsmedelsindustrier, läkemedelsföretag, tillverkare av kemiska tillsatser, kemiska bekämpningsmedel och genmodifierat utsäde. […] De dominerande företagen i organisationen är Coca-Cola, Unilever, Monsanto och Pfizer. ILSI har på olika sätt lyckats skaffa sig en dominerande position i FN-organen WHO, FAO och i expertgrupper kring kostrekommendationer och läkemedelsanvändning runt om i världen, inklusive vårt land.

~ Forskningsfusket, s 202

En annan rolig sak är denna om fettfritt matfett: Den amerikanska fetthysterin är än större än den svenska. Har man varit där har man sett att allting marknadsförs som fettfritt eller nästan fettfritt (något med 10% fett är 90% fettfritt). Där hittade Unilever på en produkt, den som här hemma heter Becel men som där kallas Promise – som är 100% fettfritt. Det innehåller noll gram mättade, omättade och fleromättade fetter och innehåller inget kolesterol. Hur det funkar? Juridik.

Denna amerikanska Becel innehåller uteslutande fetter där en eller två av de tre fettsyrorna i fettmolekylen har tagits bort på kemisk väg. De kvarvarande fetterna, mono- och diglycerider är inte längre fett enligt livsmedelslagstiftningen i USA, och inte heller i EU. Ur vetenskaplig synvinkel är de likväl fetter och kroppen behandlar dem som fetter, men juridiskt sett är de inte längre fetter. Unilever och de andra margarintillverkarna har alltså genom olika typer av påtryckningar lyckats förmå lagstiftarna i dessa länder att gå med på att göra detta bedrägeri lagligt.

~ Forskningsfusket, s 212

Jag säger inte att Sundberg har den fullständiga och enda sanningen (även om jag finner honom väldigt övertygande). Jag rekommenderar dock starkt att läsa den för alla som är det minsta intresserade eller blivit nyfikna efter ovanstående. Håller man inte med är det fritt fram att argumentera emot. Sundberg tar upp alla studier jag hittills stött på gällande kolesterol/mättade fetters farlighet och förklarar metodiskt och sakligt varför de inte är att lita på. Sundberg har också en blogg.

Och som sagt, vill man ha en anledning att läsa på statistik och forskningsmetodik (och gud vad jag behöver motivation för det) så är detta ämne en utmärkt motivator, åtminstone för mig.

Avslutar med denna fantastiska bild som Kostdoktorn la ut igår:

Någon har fixat till en Burger King-skylt...

2 Thoughts on “Forskningsfusket!

  1. Vad avser Eisenhower är det nog av viss vikt att minnas att han under många år kedjerökte. Som allierad överbefälhavare var han (ö)känd för att inte ens släcka en cigarett innan han tände nästa. Detta jämte en relativt (!) stressad livssituation med ansvar för att först besegra Hitler och sedan vara “leader of the free world” kan ju ha bidragit till hjärtproblemen…
    Fast det är ju enklare att skylla på kolesterolhalten.
    P

  2. admin on 13 April 2012 at 09:45 said:

    Jag säger inte att livsstilen inte var avgörande – men de använde honom som skräckexempel för vad som händer när man har högt kolesterol, inte för att få folk att sluta röka. Det de gjorde för att lösa problemet var att sätta honom på en “kolesterolsänkande” diet, inte att få honom att sluta röka och stressa…

Kommentera!

Post Navigation