Idioter får för mycket plats

Bland förra veckans dumheter har vi Ung Pirats förbundsordförande som tycker att vi ska “köra över Läkarförbundet” och utbilda fler läkare.

Antalet utbildningsplatser har under en lång tid hållits tillbaka. Läkarförbundet har länge arbetat hårt på att hålla nere utbildningsplatserna för läkarutbildningen.

Förutom att antalet platser på läkarprogrammet ökat hela tiden under flera år så är detta ett korrekt påstående. Details. Att Läkarförbundet försöker hålla ner utbildningsplatserna har jag aldrig sett någonstans.

Det verkliga skälet till att Läkarförbundet lobbar hårt för att hålla nere antalet utbildningsplatser är att hålla uppe sina egna löner, svårare än så är det inte.

Ja, för vi har ju inte redan som det är bland de lägsta läkarlönerna bland länder med jämförbar ekonomisk utveckling…

Den effektivaste metoden att lösa problemet är att konkurrensutsätta läkarna. I dag fungerar utbildningen närmast som ett gammalt skyddat medeltida skrå, har man väl kommit in på läkarutbildningen har man framtiden säkrad.

Jaha, och hur var resonemanget här? Vi ökar antalet platser på läkarprogrammet, så blir det konkurrens? Men vänta, om de nu kommer in på programmet så är de ju inne och det är fortfarande som ett “skyddat medeltida skrå” och då har man fortfarande framtiden “säkrad”. Hur ger detta konkurrensutsättning? Ska det vara något annat än universiteten som får utbilda läkare? Kanske ska vi ha det som kvällskurser ungefär som personliga coacher, det skulle kännas tryggt.

Det absolut dummaste påståendet:

Argumentet de anför till ett fåtal utbildningsplatser är att de vill hålla uppe kvalitén på utbildningarna. Utbildas fler kommer utbildningskvaliteten att sjunka, vilket vore farligt menar de.

Jaha, och du tycker inte att det vore farligt om utbildningskvaliteten sjönk? Dåligt utbildade läkare, fattar du att det är rakt av livsfarligt? Och ja, kvaliteten sjunker varje gång de ökar antalet platser. När vi under T3 var på lungmedicin och skulle lyssna på patienters sjuka lungor var vi i grupper om åtta. Åtta pers plus handledare som står runt en stackars patients säng och ska lyssna på hans/hennes lungor. Åtta! Nu ska Linköpings universitet ta in ytterligare studenter på programmet och plötsligt kommer det väl vara tolv-femton stycken som står där – för att inte tala om hur det blir på klinterminerna. Poängen med klin ä ju att lära oss allt det praktiska – hur ska vi kunna få den kunskapen när vi är fyra, fem, åtta, tio stycken som tävlar om att få göra samma sak?

Idioter får alldeles för stor plats i tidningarna.

Kommentera!

Post Navigation