Kränkande lammkött

Har börjat bli mer än lovligt kritisk mot allt och alla som hävdar jämlikhet som sin moraliska höggrund för att göra, säga och förbjuda olika saker.

Till att börja med har Corren denna vecka rapporterat om att det på Katedralskolan, en av gymnasieskolorna i Linköping, har startats en Facebook-grupp om “Katedralskolans lammkött”. Den syftar till att folk på skolan kan rösta fram snyggaste tjejen på skolan, genom vem som får flest likes, och dessutom givetvis kan kommentera varje bild. Bilderna är från tjejernas Facebooksidor och har tagits utan lov. Igår stängdes sidan, för att sedan uppstå igen, och stängas igen, enligt Corren. Nu hävdar Skolinspektionens barn- och elevombud:

Skolan har i uppgift att undervisa om att vi inte får kalla varandra vad som helst. Att kalla flickor för lammkött, och låta pojkarna vara dem som har tillgång till lammkött, är att bevara könsstereotyper på ett oacceptabelt sätt. Det bryter mot skolans värdegrund.

~ Carl-Gustav Sidenqvist till Corren i Strid om “lammkött”

I det här fallet har sidan varit enbart om tjejer, men på flera andra gymnasieskolor med samma idé har det handlat om att rösta fram både snyggaste tjejen och snyggaste killen. Är det då okej? Är det som vanligt bara när vi kan sätta tjejerna i någon typ av offerroll som alla börjar skrika och gapa om jämlikhet och könsstereotyper? Notera att det i det här fallet inte är en enda av tjejerna som varit med i omröstningen har uttalat sig, och varken Skolinspektionen eller Diskrimineringsombudsmannen har fått in någon anmälan om sexuella trakasserier. Som en kommentar i Corren uttalade – de kanske inte tycker att det är kränkande (åh, detta fantastiska ord) att vara med i en omröstning om skolans snyggaste tjej?

I Amelia nr 3 det här året finns det ett par sidor i Man-avdelningen som heter “Pappor som fattar!” om pappor som också tar ut föräldraledighet. I ett stycke om pappan Luis kan man läsa följande:

Luis och Agnes tänker på könsrollerna i sin direkta barnuppfostran. De säger till exempel aldrig till Nour att hon är “duktig” eller “söt”, för att inte spä på rollen som flicka. 

Så… “duktig” är numer ett skällsord? Vad i hela friden är det för samhälle vi lever i, där “duktig” är fel att vara? Och framför allt, där “duktig” är något bara flickor kan vara? Jag känner (givetvis) massor av killar som är jätteduktiga och har varit det sedan barnsben. Jag hoppas innerligt att de fått höra det.

Och som ett brev på posten kommer slutligen, “Kvotering fungerar bra för kvinnor“, med en forskningsrapport som säger att kvotering visst är jättebra när det handlar om kvinnor. Effektiviteten sjönk inte på arbetsplatserna. Tänka sig.

Kommentera!

Post Navigation