Oklart FoF:ande

Halvvägs genom terminen sitter jag och skriver på mitt kompendium, så klart. Har gjort mer än hälften, så det är ju trevligt (å andra sidan har jag inte pluggat en minut till OSCE, så det är lite ett steg framåt, två steg bakåt när det gäller det här med plugg på läk).

Vi har FoF just nu. Hade föreläsningar igår, en “intro till socialmedicin” och en med en tjej från Eleonoragruppen här i Linköping, som tar hand om och hjälper personer med alkohol- och drogmissbruk, och deras familjer. Intressant, definitivt, men vad vi ska kunna? Oklart. Slutligen ett seminarium som var över förväntan (eventuellt pga mina mycket lågt ställda förväntningar, men ändå), men jag har ganska svårt för att beskriva vad det egentligen handlade om.

Vilket är lite det jag tänkte konstatera här. Jag förstår inte vad det är vi ska kunna från denna termins FoF. Förra terminen blev det ganska många sidor skrivna, men så här ser min innehållsförteckning ut den här gången:

Tooooomt under FoF.

Tooooomt under FoF. (Svart är skrivet, rött är inte skrivet)

Det blir eventuellt så att jag tar bort FoF-rubriken helt och hållet. Det betyder säkert inte att vi inte får FoF-frågor, men det betyder att jag inte har något att skriva om det. I målen heter det:

Kompetensmål
Nivå 1: Kunna identifiera och/eller utveckla och träna
1. Samband mellan samhällsförändringar och hälsoutveckling
2. Salutogena faktorer i lokalsamhället
3. Samverkan med andra samhällsinstanser, såsom olika former av social verksamhet

Nivå 2: Vara införstådd med/kunna tillämpa
4. Förklara och förstå hur människors olika livsvillkor påverkar deras hälsa
5. Särskilt kunna beskriva förekomst av, och orsaker till, socioekonomiska skillnader (vad gäller utbildning, yrke, inkomst, arbetslöshet, etnicitet, födelseland) i hälsa (såsom mortalitet, morbiditet och självskattad hälsa)

…vilket mest känns som ganska logiska saker. Sånt man babblar sig igenom på en tenta. Som förra gången, när jag fick hur många poäng som helst på FoF-fallet utan att det det frågades om var något jag hade pluggat på.

Man ska väl inte klaga. Men då vet ni som förköpt/tänker köpa kompendiet i alla fall…

Kommentera!

Post Navigation