Sambolagen

Eftersom jag är en planerande människa kan jag inte göra något stort och förändrande utan att först läsa på ordentligt. Således har det blivit en repetition för min del angående sambolagen.

Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

§ 1 sambolagen (2003:376)

Det innebär att kompisar som bor ihop inte anses som sambos. Sambolagen gäller två personer som bor ihop i ett partnerskap, det vill säga att ett sexuellt samliv normalt ingår. Lagen gäller både heterosexuella och homosexuella partnerskap. Stadigvarande innebär att det inte ska handla om en allt för kort förbindelse. Med gemensamt hushåll menas att man delar på sysslor och utgifter.

Ett samboförhållande upphör
1. om samborna eller någon av dem ingår äktenskap,
2. om samborna flyttar isär eller
3. om någon av samborna avlider.

§ 2 sambolagen (2003:376)

Trots att det skrivs om det med jämna mellanrum i tidningarna (de flesta borde komma ihåg Stieg Larssons sambo) är det långt ifrån alla som har koll på vilka regler som gäller för sambos. Det är inte samma regler som för äkta makar, även om många inbillar sig det. Att stoppa huvudet i sanden kan lämna ena parten i en ganska trist position då denne förutom att kanske försöka hantera ett brustet hjärta dessutom står mer eller mindre barskrapad då han/hon trott att saker som införskaffats ihop faktiskt tillhört båda i förhållandet. Det är kanske inte kul att föreställa sig att ens partner dör eller att man separerar, men att planera för dessa tråkigheter kan mycket väl spara en hel del sorg senare.

De största skillnaderna mellan att vara gift och att vara sambo är:

Äkta makar ärver varandra. Sambos ärver inte varandra. Om det riktigt jobbiga händer och din sambo dör så ärver du inte honom/henne. Istället får du behålla halva bostaden och halva bohaget, förutsatt att detta införskaffats för gemensamt användande. Om du flyttat in i hans/hennes bostad har du inte någon rätt till bostaden alls. Saker för det gemensamma bruket, såsom heminredning och liknande, ingår i bohaget som ska delas, men det gör inte sommarhus (om det bara står skrivet på en av er) eller hobbysaker införskaffade av motparten. Det som blir kvar efter delningen ärver eventuella barn och finns det inga barn ärver sambons föräldrar i första hand och sambons syskon om föräldrarna avlidit.

För att undvika att bli ståendes med rätten till en halv bostad (och således bli skyldig att ersätta övriga arvtagare ekonomiskt om du vill bo kvar) finns det bara en lösning: skriv ett testamente. Barnens arvslott kan ni däremot inte testamentera till varandra, utan den har de gemensamma barnen/den avlidnes barn alltid rätt att få ut.

Ett testamente behöver inte vara komplicerat. Privata Affärer har en mängd mallar. Scrolla ner så hittar ni mallar för testamente. Vid mer komplicerade testamenten, rådfråga en jurist.

Äganderätten – inte automatiskt gemensam egendom för sambos. Som sambos får vem som köper vad betydelse. Om den ene alltid betalar hushållsvarorna och den andre alltid betalar dyra saker kan en bodelning bli väldigt ojämn, eftersom parten som står på de dyrare sakernas kan hävda att dessa är hans/hennes. För att undvika detta bör man köpa värdefulla saker gemensamt så att båda står på kvittot, eller på något annat sätt har bevis för att båda betalat.

All annan egendom, exempelvis personliga tillhörigheter som bilar, båtar, idrottsutrustning och liknande – som alltså inte skaffats för det gemensamma hemmet – går utanför delning. Äger du sådant gemensamt blir det fråga om ett vanligt samägande. Vid en separation får den ena sambon då köpa ut den andra, alternativt kan egendomen säljas och ni delar på intäkterna.

~ Att vara sambo, Privata Affärer

Även aktier ingår i personliga tillhörigheter som inte ingår i en bodelning.

Om parterna har med sig många saker in i boet kan man skriva en lista på dessa saker och underteckna den, om ni inte vill att dessa ska ingå i en eventuell bodelning. På samma sätt kan ni skriva en lista över saker som inhandlas under samboförhållandet.

Sambolagen är inte nödvändigtvis rättvis. Swedbank ställer upp ett exempel:

Ett mycket vanligt fall är att person A använder sitt sparade kapital till att betala en insats i ett gemensamt boende. A:s sambo, person B, är mer intresserad av bilar och båtar och satsar inte en krona i den gemensamma bostaden. Efter ett antal år upphör samboförhållandet och person B begär bodelning enligt sambolagens regler. A:s kapital och värdeutvecklingen på bostaden delas lika mellan A och B. B å sin sida får behålla sina bilar och båtar utan att dela med sig alls. Hur rättvist är det egentligen?

~ Är sambolagen rättvis, Swedbank

Vill man inte att sambolagens regler – det vill säga reglerna enligt ovan om äganderätt och bodelning – ska gälla kan man skriva ett samboavtal. Samboavtalet ska vara skriftligt och undertecknas av båda parterna, men behöver inte registreras någonstans. Privata Affärer ovan har mallar för ett sådant avtal.

Som fortsättning på ovanstående om äganderätt och bodelning:

Kontantinsats vid bostadsköp. Om ena parten betalar mer vid köp av bostad bör ett skuldebrev upprättas mellan samborna. Bostaden delas vid en bodelning lika utan hänsyn till kontantinsatsen, vilket gör att ett skuldebrev är ett sätt att bestämma att den ena sambon ska få mer vid en separation/försäljning. Om den ena sambon gjort en större kontantinsats vid köp av bostad så bör man upprätta ett skuldebrev mellan samborna. Detta kan också finnas med i ett samboavtal, alternativt kan man i ett köpekontrakt skriva att den ena parten äger en större andel av bostaden.

Sambos är inte automatiskt förmånstagare för försäkringar. Man får istället ändra det manuellt – prata med försäkringsbolaget.

Det är klart att när man ska bli sambo är juridiken gällande om den andre dör eller om man separerar inte det som känns roligast att tänka på. Men som så ofta gäller devisen tänk efter före.

2 Thoughts on “Sambolagen

  1. Bra inlägg. Det där är ju en djungel som de flesta, jag inräknad, har dålig koll på. Sedan tycker jag att folk även har dålig koll åt andra hållet också. För visst är det så att allt som inte är enskild egendom ingår i bodelningen när man som gift skiljer sig? Då spelar det väl ingen roll när något var inköpt eller om sommarstugan är ett arv från min mormor ex.?

  2. admin on 27 August 2011 at 13:39 said:

    Jag kan skriva lite om vad som gäller för äktenskap också :) Men ja, allt som makarna äger, och som inte är enskild egendom, är giftorättsgods och ingår därmed och delas lika vid en skilsmässa.

Kommentera!

Post Navigation